3 cách để mở cài đặt PC trên Windows 10

3 cách để mở cài đặt PC trên Windows 10
Để mở Cài đặt Windows 10 (xem hình dưới đây), có ba phương pháp cho tùy chọn của bạn.
3 cách để mở cài đặt PC trên Windows 10
Hướng dẫn bằng video về cách mở Cài đặt trong Windows 10:

3 cách để mở Cài đặt trên Windows 10:

Cách 1: Mở nó trong Menu Bắt đầu.
Nhấp vào nút Bắt đầu bên trái trên màn hình để mở rộng Menu Bắt đầu, sau đó chọn Cài đặt trong đó.
3 cách để mở cài đặt PC trên Windows 10
Cách 2: Nhập Cài đặt bằng phím tắt.
Nhấn Windows + I trên bàn phím để truy cập Cài đặt.
Nhập Cài đặt bằng phím tắt
Cách 3: Mở Cài đặt bằng Tìm kiếm.
Nhấn vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, cài đặt đầu vào trong đó và chọn Cài đặt trong kết quả.
Mở Cài đặt bằng Tìm kiếm
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan