cách sử dụng báo thức trong windows 10

Cách đặt báo thức trong Windows 10

Làm thế nào bạn có thể đi để chỉnh sửa báo thức trên máy tính Windows 10 ? Các hướng dẫn sau đây giúp bạn nhận ra mục tiêu.
Hướng dẫn bằng video về cách đặt báo thức trong Windows 10:

Các bước để đặt báo thức trong Windows 10:

Bước 1 : Nhấp vào nút Bắt đầu , mở Tất cả ứng dụng trong Menu Bắt đầu và chọn Báo thức & Đồng hồ .
báo thức mở và đồng hồ
Bước 2 : Trong cài đặt Báo thức, chạm vào báo thức hiện có để tiếp tục.
báo thức hiện có để tiếp tục
Bước 3 : Chỉnh sửa tên, thời gian, âm thanh, thời gian lặp lại và báo lại thời gian báo thức, sau đó nhấn biểu tượng Lưudưới cùng bên phải .
 báo lại thời gian báo thức
Ví dụ: để thay đổi thời gian, hãy nhấp vào thanh bên dưới Thời gian, đặt thời gian mới và nhấn vào biểu tượng đánh dấu .
để thay đổi thời gian, hãy nhấp vào thanh bên dưới Thời gian
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan