Tắt / bật Đặt thời gian tự động trong Windows 10

Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để dễ dàng tắt hoặc bật Đặt thời gian tự động trong máy tính Windows 10.
Hướng dẫn bằng video về cách tắt / bật Đặt thời gian tự động trong Windows 10:

Các bước để tắt hoặc bật Đặt thời gian tự động trong Windows 10:

Bước 1 : Mở Cài đặt từ Menu Bắt đầu.
Bước 2 : Chọn Thời gian & ngôn ngữ trong các mục.
Tắt / bật Đặt thời gian tự động trong Windows 10
Bước 3 : Tắt hoặc bật Đặt thời gian tự động trong cài đặt Ngày & giờ.
Tắt hoặc bật Đặt thời gian tự động trong cài đặt Ngày
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan