Thêm và xóa báo thức trong Windows 10

Bạn có thể thêm các báo thức mới và xóa các báo thức không mong muốn trên máy tính Windows 10, theo hướng dẫn được minh họa bên dưới.
Hướng dẫn bằng video về cách thêm và xóa cảnh báo trong Windows 10:

Phần 1: Thêm báo thức trong Windows 10

Bước 1 : Nhập a vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và chọn Báo thức & Đồng hồ từ danh sách.
Báo thức & Đồng hồ
Bước 2 : Trong cài đặt Báo thức, nhấp vào dấu cộng (tức là biểu tượng Mới) ở góc dưới bên phải.
Thêm và xóa báo thức trong Windows 10
Bước 3 : Chỉnh sửa báo thức mới và nhấn vào biểu tượng Lưu phía dưới bên phải .
 Chỉnh sửa báo thức mới

Phần 2: Xóa báo thức trong Windows 10

Bước 1 : Mở Báo thức & Đồng hồ từ Menu Bắt đầu.
Bước 2 : Nhấn biểu tượng Manage ở phía dưới bên phải.
Xóa báo thức trong Windows 10
Bước 3 : Nhấp vào biểu tượng Xóa ở bên trái của báo thức bạn muốn xóa và nhấn vào biểu tượng đánh dấu bên phải phía dưới (tức là nút Xong).
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan