Các nhà khoa học bing.com phát triển Robot BingBOT tìm kiếm mạnh mẽ mới

Các nhà khoa học bing.com phát triển Robot BingBOT tìm kiếm mạnh mẽ mới

Nhiều tháng trước, MicroSoft tuyên bố rằng họ sẽ nghiêm túc về bing.com, có lẽ đã phá vỡ sự phụ thuộc vào LookSmart và dường như họ đã vượt qua một trong những rào cản đầu tiên bằng cách phát triển trình thu thập dữ liệu web mới.
Các nhà khoa học bing.com phát triển Robot tìm kiếm mạnh mẽ mới

1. BingBot là gì? 
BingBOT là một robot thu thập dữ liệu Web nguyên mẫu được phát triển bởi MSN Search (http://bing.com). Robot là một chương trình phần mềm duyệt qua các trang Web trên một trang web, tải xuống các tài liệu để lập chỉ mục và theo các siêu liên kết được tham chiếu ( siêu liên kết tham chiếu còn được gọi là backlink )

2. Khi MSNBOT thu thập dữ liệu trang web của bạn, trang web của bạn có hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên Tìm kiếm của Bing.com không 
Thu thập thông tin này là một tác phẩm nguyên mẫu. BingBOT hiện sẽ lập chỉ mục cho Công cụ Tìm kiếm Bing.com, vì vậy trang web của bạn có thể hiển thị trong kết quả Tìm kiếm của Bing.com ngày hôm nay. Mặc dù bing chưa đặt ngày, nhưng cuối cùng họ có ý định sẽ tích hợp các nội dung được thu thập thông tin vào kết quả Tìm kiếm Bing.com.


3. Tại sao bingbot lại thu thập dữ liệu trang web của bạn; mục đích của trình thu thập thông tin của bingbot là gì? 
BingOT lập chỉ mục các tài liệu trên Internet để có thể nghiên cứu và sử dụng chúng cho các mục đích như công cụ tìm kiếm Web. Giúp cho người truy cập internet dễ dàng tìm kiếm thông tin mà họ cần

Có thể bạn thích:
  1. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm cho các cụm từ tìm kiếm nhất định
  2. Internet phát triển tới 294 triệu tên miền trong quý đầu tiên của năm 2015
  3. Cách phân tích nhanh các liên kết ngược trước khi mua một trang web hoặc tên miền hết hạn
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan