Email vòng đời tiếp thị nội dung

Email vòng đời tiếp thị nội dung.

Email vòng đời là gì?

Email vòng đời về cơ bản là các email dựa trên sự cho phép mang lại giá trị cho khách hàng của bạn. Khi khách hàng của bạn đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bạn có thể nhắc họ cho các đăng ký email này.
Bản tin điện tử thường được phân phối hàng tuần hoặc hàng tháng. Hãy xem khi nào và tại sao bạn có thể gửi những email này.

Làm thế nào để email vòng đời làm việc?

Đây là những email có nội dung giáo dục trong đó dành cho khách hàng mới. Theo nội dung giáo dục, chúng tôi có nghĩa là những hiểu biết, chiến lược nhất định hoặc bí quyết mà bạn với tư cách là một doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng của bạn để giúp họ thực hiện các nhiệm vụ của họ.
Chẳng hạn, giả sử bạn là một công ty eLearning chuyên bán phần mềm đào tạo cho các công ty. Bạn có thể tạo email vòng đời, cung cấp cho khách hàng của bạn các chiến lược hữu ích để vượt qua các thách thức liên quan đến đào tạo như giảm chi phí và tiết kiệm thời gian làm việc của nhân viên. Bạn có thể truyền bá các email vòng đời này trong suốt một tuần, tháng hoặc thậm chí một năm.

Lợi ích của việc sử dụng email vòng đời

Những lợi ích của email vòng đời lưu hành là rất đa dạng. Vì email vòng đời được nhắm mục tiêu cho khách hàng mới của bạn, mục tiêu chính của họ là hướng kênh bán hàng của bạn. Tuy nhiên, bạn không trực tiếp ném cho khách hàng của bạn một sản phẩm hoặc dịch vụ. Thay vào đó, bạn đang cố gắng cung cấp cho họ giá trị, để họ nhìn bạn như những nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành. Theo nghĩa đó, nó là nhiều hơn của việc xây dựng thương hiệu nhưng một trong đó nhẹ nhàng đẩy khách hàng của bạn về phía bán hàng.
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan