Kênh truyền thông tiếp thị nội dung

Theo các kênh truyền thông, chúng tôi có nghĩa là nền tảng bạn quyết định sử dụng để tiếp thị nội dung của bạn. Đây là một bước quan trọng trong chiến lược tiếp thị nội dung tổng thể của bạn vì kênh cũng xác định nội dung bạn phải tạo. Chẳng hạn, nếu kênh là một blog, thì nội dung bạn có thể tạo là các câu chuyện nổi bật, thông báo sản phẩm, v.v. Tương tự, nếu đó là Trang Facebook của trang web của bạn, thì nội dung có thể là hình ảnh, thông điệp trạng thái, liên kết web, v.v.
Có ba chiến lược chính mà bạn phải xem xét trong khi xác định các kênh truyền thông của mình:

Phân tích tình hình của bạn

Điều đầu tiên cần làm là hiểu những kênh hiện tại bạn có và những kênh mới nào bạn cần hoặc muốn.
  • Bạn đã có Trang Facebook cho trang web của mình chưa?
  • Bạn có cần phát triển một blog riêng?
  • Nó sẽ giúp trong việc kể câu chuyện của bạn một cách hiệu quả cho khách hàng của bạn?
Thông tin về khách hàng của bạn và câu chuyện bạn muốn kể đều rất quan trọng trong việc quyết định kênh truyền thông nào bạn muốn. Nó cũng phụ thuộc vào ngân sách và băng thông của bạn.

Mục tiêu kênh của bạn

Bây giờ bạn đã có một ý tưởng công bằng về tình huống của mình, bạn cần lập bản đồ các mục tiêu của các kênh của mình. Chẳng hạn, tùy thuộc vào câu chuyện bạn muốn kể và mục tiêu tiếp thị nội dung của bạn, bạn có thể quyết định rằng một blog sẽ là kênh tốt nhất. Vì vậy, mục tiêu chính của kênh của bạn sẽ là có được nhiều người đăng ký vào blog của bạn, điều này sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng cho doanh số của bạn.

Kế hoạch nội dung cho kênh của bạn

Đây là phần bạn tập hợp các mục tiêu kênh và kế hoạch nội dung của mình. Lấy ví dụ trên, mục tiêu chính của blog của bạn là có được nhiều người đăng ký hơn, mang lại nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Để đạt được điều này, bạn có thể quyết định viết một vài bài báo và ghép chúng lại với nhau dưới dạng ebook, sau đó bạn có thể cung cấp miễn phí cho những người đăng ký mới. Tuy nhiên, trước khi bạn quyết định nội dung phù hợp cho kênh của mình, bạn cũng cần xem xét các diện mạo khác nhau của khách hàng.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn tạo blog của bạn trong 9 bước đơn giản

đăng ký Web Hosting tốt nhất tại bluehost.com

cách trị nghẹt mũi cho bà bầu