Tiếp thị nội dung Tạp chí kỹ thuật số

Tiếp thị nội dung Tạp chí kỹ thuật số.

Tạp chí kỹ thuật số là gì?

Một tạp chí kỹ thuật số là một định kỳ, đó là một cái gì đó ở giữa một PDF và một tạp chí truyền thống. Nó có thể là một tạp chí hai tuần một lần hoặc hàng tháng có chứa nhiều nội dung từ các bài báo, video, podcast, và nhiều hơn nữa.
Một tạp chí kỹ thuật số là một công cụ tuyệt vời để trình bày một tấn nội dung mà bạn đã có nhưng không muốn lưu trữ trên trang web chính của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể tạo một tạp chí kỹ thuật số bao gồm infographics, podcast, video, v.v. Bạn có thể không muốn nội dung này là một phần không thể thiếu của trang web của mình, nhưng bạn vẫn muốn chúng vì chúng phục vụ một mục đích cụ thể như chụp lâu dài đuôi SEO từ khóa mà nội dung trang web của bạn không.

Lợi ích của việc sử dụng tạp chí kỹ thuật số

Tạp chí kỹ thuật số có thể trở thành một trung tâm tuyệt vời cho nội dung của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể tạo nội dung xung quanh một số từ khóa nhất định và lưu trữ chúng trong tạp chí kỹ thuật số của bạn. Nó cũng là một nền tảng tuyệt vời để tích hợp tất cả nội dung ngoại tuyến của bạn như tài liệu quảng cáo, sách, v.v. và cho họ sự hiện diện trực tuyến.
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan