Báo cáo và chú thích tự động

Báo cáo và chú thích tự động
Trong Google Analytics, chúng tôi có thể đặt báo cáo tự động. Nếu chúng tôi muốn vào mỗi thứ Hai, một báo cáo có 10 trang đích hàng đầu của trang web, thì trong phần email, chúng tôi có thể đặt báo cáo được gửi tự động cho người dùng.

Báo cáo qua email

Chú thích


Với sự giúp đỡ của các chú thích, chúng ta có thể tìm thấy những nhiệm vụ đã được thực hiện vào ngày nào. Chúng tôi có thể chú thích cập nhật trong Google Analytics. Chúng ta hãy giả sử cập nhật tìm kiếm của Google đến vào ngày 21 tháng 3, sau đó chúng ta có thể chú thích vào ngày 21 tháng 3 khi Google cập nhật. Chú thích giúp chúng ta tìm thấy tác động của sự thay đổi.
Xem Thêm Những bài viết về phân tích trang web

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn tạo blog của bạn trong 9 bước đơn giản

đăng ký Web Hosting tốt nhất tại bluehost.com

cách trị nghẹt mũi cho bà bầu