Bốn bệnh viện công được phê duyệt để trở thành tổ chức tự tài trợ

Chính phủ Việt Nam đã bật đèn xanh cho dự án thí điểm rằng bốn bệnh viện công sẽ trở thành các tổ chức tự tài trợ. Bốn bệnh xá công cộng bao gồm Bạch Mai, Việt Đức Hữu nghị và Ung thư tại Hà Nội và Chợ Ray tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dự án thí điểm là các cơ sở tự cấp vốn theo quyết định số 33 / NQ-CP của chính phủ. Dự án thí điểm nhằm phát triển tính chủ động và sử dụng nguồn lực hợp lý của họ trong việc cải thiện nhiệm vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng của trung tâm công nghệ cao để phục vụ cả bệnh nhân Việt Nam và nước ngoài. Hơn nữa, các bệnh viện này phải đảm bảo lợi ích của bệnh nhân được bảo hiểm, người được hưởng phúc lợi hàng đầu, bệnh nhân nghèo trong quá trình điều trị. Khi họ trở thành cơ sở tự tài trợ, các nhà quản lý bệnh viện có thể quyết định quy mô của mình để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và có thể xây dựng kế hoạch của riêng mình với điều kiện là nó tương đồng với các quy định của Bộ và tình trạng của bệnh viện. Về cơ cấu và nhân sự bệnh viện, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các bệnh viện này thành lập ban quản lý và giám đốc hiện tại được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc trong hai năm theo dự án thí điểm được chính phủ phê duyệt. Trong hai năm, ban quản lý có thể tái cấu trúc các phường bệnh viện bằng các phường mới nổi, tách các phường, chuyển bác sĩ từ phường sang phường. Liên quan đến giá dịch vụ y tế, bệnh viện phải tuân theo giá của Bộ cho những người trả tiền cho dịch vụ và bệnh nhân được bảo hiểm. Bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế. Quyết định của chính phủ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2019.

Bốn bệnh viện công được phê duyệt để trở thành tổ chức tự tài trợ

Chính phủ Việt Nam đã bật đèn xanh cho dự án thí điểm rằng bốn bệnh viện công sẽ trở thành các tổ chức tự tài trợ.

Bốn bệnh xá công cộng bao gồm Bạch Mai, Việt Đức Hữu nghị và Ung thư tại Hà Nội và Chợ Ray tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dự án thí điểm là các cơ sở tự cấp vốn theo quyết định số 33 / NQ-CP của chính phủ.

Dự án thí điểm nhằm phát triển tính chủ động và sử dụng nguồn lực hợp lý của họ trong việc cải thiện nhiệm vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng của trung tâm công nghệ cao để phục vụ cả bệnh nhân Việt Nam và nước ngoài.

Hơn nữa, các bệnh viện này phải đảm bảo lợi ích của bệnh nhân được bảo hiểm, người được hưởng phúc lợi hàng đầu, bệnh nhân nghèo trong quá trình điều trị.

Khi họ trở thành cơ sở tự tài trợ, các nhà quản lý bệnh viện có thể quyết định quy mô của mình để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và có thể xây dựng kế hoạch của riêng mình với điều kiện là nó tương đồng với các quy định của Bộ và tình trạng của bệnh viện.

Về cơ cấu và nhân sự bệnh viện, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các bệnh viện này thành lập ban quản lý và giám đốc hiện tại được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc trong hai năm theo dự án thí điểm được chính phủ phê duyệt.

Trong hai năm, ban quản lý có thể tái cấu trúc các phường bệnh viện bằng các phường mới nổi, tách các phường, chuyển bác sĩ từ phường sang phường.

Liên quan đến giá dịch vụ y tế, bệnh viện phải tuân theo giá của Bộ cho những người trả tiền cho dịch vụ và bệnh nhân được bảo hiểm. Bệnh viện phải công khai giá dịch vụ y tế.

Quyết định của chính phủ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2019.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn tạo blog của bạn trong 9 bước đơn giản

đăng ký Web Hosting tốt nhất tại bluehost.com

cách trị nghẹt mũi cho bà bầu