Cách chặn quảng cáo cụ thể từ tiện ích của Mgid

Cách chặn quảng cáo cụ thể từ tiện ích của Mgid
Quảng cáo có thể bị chặn với một vài bước đơn giản:
1) Đăng nhập vào bảng điều khiển MGID cá nhân của bạn.
2) Nhập trang web của bạn, nơi đơn vị quảng cáo được đặt và di chuột qua hình ảnh bạn muốn chặn.
3) Nhấp vào nút chéo nhỏ và xác nhận ý định chặn nó cho một widget hoặc tất cả các widget của trang web.

Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan