Cài đặt an toàn Tiếp thị YouTube

Chế độ hạn chế

Cài đặt an toàn Tiếp thị YouTube

Khi xem video trên YouTube, chủ sở hữu tài khoản có thể vô hiệu hóa hoặc kích hoạt một số loại video nhất định. Cài đặt an toàn thường được áp dụng cho các video mà trẻ nhỏ và thanh thiếu niên không nên xem. Khi bật cài đặt này, nó được gọi là Chế độ hạn chế. YouTube sử dụng gắn cờ cộng đồng, giới hạn độ tuổi và các tín hiệu khác để xác định và lọc ra nội dung không phù hợp.

Theo YouTube, "Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị, do đó bạn phải bật nó cho từng trình duyệt bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều cấu hình, bạn phải bật chế độ cho từng cấu hình. Nếu bạn muốn bật Chế độ hạn chế đối với bất kỳ ai sử dụng trình duyệt này, bạn có thể khóa Chế độ hạn chế. "

Quy trình khóa hoặc mở khóa chế độ hạn chế như sau -

Chế độ hạn chế

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy cách bạn có thể bật chế độ hạn chế BẬT hoặc TẮT.

Chế độ hạn chế BẬT

Khi được bật, Chế độ hạn chế vẫn BẬT cho dù bạn có đăng nhập hay không (và nếu người khác đăng nhập vào tài khoản YouTube khác). Đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản đã bật Chế độ hạn chế BẬT để những người dùng khác của máy tính không thể thay đổi cài đặt.

Previous Post
Next Post
Related Posts