Chia sẻ video Tiếp thị trên YouTube

Chia sẻ video Tiếp thị trên YouTube

Có một số cách để chia sẻ video trên YouTube. Như YouTube hướng dẫn, hãy bắt đầu xem video và nhấp vào Chia sẻ bên dưới video. Ba tab sẽ mở với các tùy chọn chia sẻ khác nhau. Hãy thảo luận về ba tab này.

Tab chia sẻ

Trong tab này, bạn sẽ thấy một liên kết mà bạn có thể sao chép và dán vào một nơi khác, như trong một email.

  • Bắt đầu tại - Để liên kết đến một phần cụ thể của video, hãy chọn hộp này và nhập thời gian bắt đầu trước khi bạn sao chép liên kết. Ví dụ: để bắt đầu video sau 2 phút 30 giây, hãy đánh dấu vào ô và nhập vào 2:3030.
  • Mạng xã hội - Nhấp vào biểu tượng mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter) để chia sẻ video ở đó.

Tab nhúng

Tab này cung cấp mã để nhúng video trên một trang web.

Tab nhúng

Tab email

YouTube sẽ gửi email đến các địa chỉ email bạn nhập. Nếu người nhận không nhận được video, hãy yêu cầu họ kiểm tra thư mục mạng xã hội, thư mục spam hoặc thêm noreply@youtube.com vào sổ địa chỉ và danh sách ngoại lệ của bộ lọc.

Previous Post
Next Post
Related Posts