Dự thảo luật nâng vai trò của ngân hàng trong thương mại điện tử

Dự thảo luật nâng vai trò của ngân hàng trong thương mại điện tử,
Thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử phải được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc các dịch vụ trung gian thanh toán được ủy quyền, theo dự thảo của Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Dự thảo luật nâng vai trò của ngân hàng trong thương mại điện tử
Thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử phải được thực hiện qua ngân hàng hoặc các dịch vụ trung gian thanh toán được ủy quyền, theo dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.


Thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử phải được thực hiện qua ngân hàng hoặc các dịch vụ trung gian thanh toán được ủy quyền, theo dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.


Dự thảo luật, được Bộ Tài chính (MoF) đưa ra gần đây để khuyến nghị, nhằm mục đích quản lý và thu thuế tốt hơn đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử, vốn phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm gần đây.


Bên cạnh cơ quan thuế, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ và cơ quan liên quan khác để quản lý thuế hiệu quả hơn, theo dự thảo luật.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề xuất rằng cơ quan thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và áp dụng các dịch vụ thuế điện tử, như khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử và thanh toán thuế trực tuyến, đảm bảo 100% người nộp thuế sẽ có quyền truy cập vào các cơ sở này để bắt kịp e -thương mại.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có biện pháp phát triển thanh toán thương mại điện tử và đảm bảo các dịch vụ xuyên biên giới thanh toán thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để hướng dẫn các ngân hàng thương mại khấu trừ thuế mà các trang mạng xã hội nước ngoài, như Google, Facebook và YouTube, phải trả khi họ chuyển tiền từ các tổ chức và cá nhân đến các trang web.

Theo các quy định pháp luật hiện hành, mọi doanh nghiệp hoặc cá nhân, bất kể có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không, kiếm được hơn 100 triệu đồng (4.400 USD) từ các hoạt động giao dịch, bao gồm cả các hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội như sàn giao dịch điện tử, phải đăng ký, khai báo và nộp thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế thấy khó khăn đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử vì không dễ kiểm soát doanh thu kinh doanh trực tuyến khi thanh toán bằng tiền mặt rất phổ biến ở Việt Nam.

Hiện tại, thương nhân cá nhân chủ yếu nộp thuế thu nhập cá nhân dựa trên tờ khai của người nộp thuế. Để khai báo và nộp thuế, các thương nhân cá nhân phải đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế. Nhưng các nhà giao dịch trực tuyến không muốn khai báo thuế, trong khi các cơ sở và nhân viên của cơ quan thuế để kiểm tra và thu thuế còn hạn chế, không theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử. Thực tiễn phổ biến về giao dịch tiền mặt tại Việt Nam cũng khiến cho việc xác định thu nhập chính xác của các cửa hàng trực tuyến là không thể.

Ở các nước phát triển, cơ chế kiểm soát và thực thi thuế chủ yếu dựa trên khai báo của người nộp thuế, nhưng hầu hết các giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng thay vì bằng tiền mặt, giúp người nộp thuế khai báo đầy đủ và chính xác.

Do đó, các chuyên gia đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước nên áp dụng các biện pháp khuyến khích thanh toán trực tuyến và giảm các giao dịch tiền mặt để giúp giám sát doanh thu của các thương nhân trực tuyến. Cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan hữu quan và các ngân hàng thanh toán trung gian. - VNS

Mọi Người cũng đọc:
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan