Khi nào bạn sẽ được Mgid trả tiền?

Khi nào bạn sẽ được Mgid trả tiền?

Tất cả các khoản thanh toán được phát hành mỗi tháng một lần theo các điều khoản thanh toán NET 30 . Điều này có nghĩa là thu nhập tháng trước của bạn sẽ được thanh toán vào cuối tháng hiện tại. Xin vui lòng, cho phép 1-3 ngày làm việc để thanh toán đến.

Nếu ngày thanh toán xảy ra vào cuối tuần, thì khoản thanh toán sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi thanh toán được gửi.
Ví dụ: doanh thu tháng 7 sẽ được thanh toán vào ngày 30 tháng 8
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan