Kiểm tra phân tích A / B trên web

Kiểm tra phân tích A / B trên web
Thử nghiệm A / B hoặc thử nghiệm phân tách là so sánh giữa hai biến thể của một khía cạnh, giả sử, hai phiên bản của một trang web. Nó giống như chạy thử nghiệm giữa hai hoặc nhiều trang cùng lúc để khám phá trang nào có tiềm năng chuyển đổi nhiều hơn.

Kiểm tra phân tách

Ví dụ: các trang web thương mại điện tử sử dụng thử nghiệm A / B trên các sản phẩm để khám phá sản phẩm nào có tiềm năng kiếm thêm thu nhập. Ví dụ thứ hai là người quản lý chiến dịch AdWords chạy hai quảng cáo cho cùng một chiến dịch để biết quảng cáo nào hoạt động tốt.

Công việc kiểm tra phân tách

Thử nghiệm A / B cho phép bạn trích xuất thêm lưu lượng truy cập hiện có của mình. Bạn có thể chạy Thử nghiệm A / B trên Tiêu đề, Quảng cáo, Kêu gọi hành động, Liên kết, Hình ảnh, Trang đích, v.v.
Xem Thêm Những bài viết về phân tích trang web
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan