miễn ba hãng hàng không thuế nhập khẩu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huế đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc miễn ba hãng hàng không thuế nhập khẩu.


miễn ba hãng hàng không thuế nhập khẩu
Cathay Pacific Airways Limited và hai hãng hàng không khác đã được miễn thuế nhập khẩu


Những công ty này bao gồm Cathay Pacific Airways Limited, Federal Express Corporation và Japan Airlines.

Huế đã giao cho Bộ Tài chính thực hiện đề xuất này và đã chỉ đạo các lực lượng hải quan giám sát và kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế của ba hãng hàng không để đảm bảo rằng chúng được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với pháp luật.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế của Cathay Pacific Airways Limited phải đúng mục đích như được mô tả trong Điều 8 của Hiệp định về Vận tải Hàng không, được ký giữa Chính phủ Việt Nam và Đặc biệt Hồng Kông Khu hành chính, ngày 10 tháng 9 năm 1999.

Đối với Tập đoàn Express Express, hàng hóa cũng phải được sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Điều 9 của Hiệp định vận tải hàng không, được ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 4 năm 2004.

Đối với Japan Airlines, hàng hóa phải được sử dụng cho đúng mục đích như quy định tại Điều 5 của Hiệp định dịch vụ hàng không giữa Việt Nam và Nhật Bản, ký ngày 23 tháng 5 năm 1994.

Trước đó, Phó Thủ tướng cũng đã đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Singapore Airlines.
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan