Ngưỡng thanh toán Migd là gì?

Ngưỡng thanh toán Migd là gì?

Ngưỡng thanh toán

TÊN
LỆ PHÍ
XUẤT CHI TỐI THIỂU *LỊCH TRÌNH THANH TOÁN
CHUYỂN KHOẢNACH (TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG MỸ)ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN DƯỚI 1000 USD: 20 USD
ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN 1000 USD: KHÔNG ÁP DỤNG
100 USDHÀNG THÁNG, NET30
QUỐC TẾ (TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NGOÀI HOA KỲ)ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN DƯỚI 1000 USD: 40 USD
ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRÊN 1000 USD: KHÔNG
ÁP DỤNG PHÍ BỔ SUNG CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG BỞI NGÂN HÀNG CỦA NGƯỜI NHẬN, NẾU ANH TA ĐÃ CÀI ĐẶT NÓ KHI NHẬN TIỀN.
PAYPALPHÍ PAYPAL THÔNG THƯỜNG ĐƯỢC ÁP DỤNG100 USD
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan