SHS tăng vốn điều lệ lên 2 tỷ đồng

Các cổ đông của Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên tới 2.070 tỷ đồng.


Theo kế hoạch, SHS dự đoán sẽ trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25% và phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại với mức giá 12.000 đồng mỗi cổ phiếu.


SHS có kế hoạch mở rộng chương trình chia sẻ ESOP với tỷ lệ 4,99% so với vốn điều lệ, chi phí 12.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Năm 2018, SHS đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.093 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế lên tới 460 tỷ đồng.
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan