Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam ở mức 2,23%

Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam ở mức 2,23%

Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) cho biết tính đến ngày 20 tháng 3, số lượng thanh toán đã tăng 3,23% so với năm ngoái ở mức 2,88%.
Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam ở mức 2,23%
Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam ở mức 2,23%

Tiền gửi ngân hàng thương mại cũng tăng 2,20%; tuy nhiên nó thấp hơn 2,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam là 2,23% trong quý đầu tiên trong khi đó là 2,81% trong quý đầu năm ngoái.

Báo cáo của GSO cho biết lãi suất tiền gửi cũng ổn định, ở mức 6,5 - 7,3% đối với tiền gửi bằng tiếng Việt trong thời hạn 12 tháng.

Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 - 6,5% trong thời hạn 12 tháng trong khi đó là 6,7 - 9% đối với các khoản vay ngắn hạn và 9,3 - 11% trong các khoản vay dài hạn cho các lĩnh vực khác. Đối với các doanh nghiệp có tính minh bạch trong báo cáo tài chính, lãi suất cho vay là 4 - 5% trong 12 tháng dưới dạng cho vay ngắn hạn.

Văn phòng ngân hàng nhà nước Việt Nam tại TP HCM cho biết, tăng trưởng tín dụng của các tổ chức trong thành phố trong quý đầu năm ước tính cao hơn 3% so với mức tăng cuối năm 2017 và cao hơn nhiều so với tăng trưởng chung của cả nước.

Thặng dư từ cho vay trong năm lĩnh vực ưu tiên bao gồm nông nghiệp và phát triển nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp cung ứng một phần và sản xuất công nghệ cao chiếm 62,5% trong tổng thặng dư trong thành phố.
xem thêm. Tiền điện tử không được công nhận là phương tiện thanh toán
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan