Tiếp thị trên YouTube Xóa video

Tiếp thị trên YouTube Xóa video

Lưu ý rằng nếu bạn xóa video YouTube, hành động là vĩnh viễn và bạn không bao giờ có thể khôi phục video qua YouTube hoặc khôi phục mọi tương tác (thích hoặc bình luận). Cũng lưu ý rằng bạn chỉ có thể xóa các video mà bạn đã tải lên cá nhân.

Bây giờ, như chúng tôi đã cảnh báo bạn, nếu bạn vẫn muốn xóa video của mình, hãy làm theo các bước sau.

Xóa video
  • Để xóa Video YouTube, đăng nhập vào YouTube.
  • Chuyển đến Trình quản lý video từ Studio Creator.
  • Kiểm tra các hộp bên cạnh (các) video mà bạn muốn xóa.
  • Nhấp vào menu thả xuống Tác vụ và chọn Xóa.

Lưu ý rằng các hướng dẫn này dành cho trang web YouTube. Hiện tại không thể xóa video qua trang web di động YouTube. Bạn cũng có thể xóa video thông qua ứng dụng Android và iOS. Tuy nhiên, quá trình này là khác nhau cho cả các ứng dụng di động.

Ngay sau khi xóa video, sẽ không có người xem YouTube nào có thể xem nó, mặc dù nó vẫn có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm trong một khoảng thời gian ngắn.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hướng dẫn tạo blog của bạn trong 9 bước đơn giản

đăng ký Web Hosting tốt nhất tại bluehost.com

cách trị nghẹt mũi cho bà bầu