Xuất khẩu thép Việt Nam đạt 1 tỷ USD

Xuất khẩu thép Việt Nam đạt 1 tỷ USD.

Mặc dù Việt Nam đã phải đối mặt với những khó khăn vì các vụ kiện chống bán phá giá ở một số quốc gia, nhưng nó vẫn tăng trưởng mạnh mẽ để đạt doanh thu 1 tỷ đô la trong những tháng đầu năm 2018, Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết.
Xuất khẩu thép Việt Nam đạt 1 tỷ USD
Ngành thép đang trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu với doanh thu 1 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm.Ví dụ, trong quý đầu tiên, thép thô, thép cuộn, sản lượng thép phôi đạt 25,1 triệu tấn, 13,9 triệu tấn, 15,2 triệu tấn tương ứng với tốc độ tăng trưởng 37,2%, 6,7% và 4,9% so với con số tương ứng cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sắt thép trong quý đầu tiên đạt 1,04 tỷ USD, tăng một năm là 380 triệu USD. Sắt và thép của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Campuchia với 180 triệu đô la, Mỹ với 179 triệu đô la, Indonesia với 155 đô la và Malaysia với 120 triệu đô la.

Theo Bộ Công Thương, ngành thép có sự tăng trưởng tốt nhờ nền kinh tế ổn định của đất nước với việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án bất động sản trong năm.

Đặc biệt, chính phủ đã chú ý giải ngân vốn cho các công trình công cộng được xây dựng vào những tháng đầu năm mở đường cho sự phát triển tốt hơn.

Tăng trưởng tốt của ngành thép có ý nghĩa hơn trong khi Việt Nam phải đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá ở Mỹ, Úc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.

Hiệp hội dự báo rằng ngành sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 20% ​​so với năm ngoái vì nhu cầu trong nước vẫn tăng.
Bài trước
Bài tiếp theo
Bài viết liên quan